Editoria / Libros

Quaderni di Filosofia


A incuru de Michele Pinna e Daniela Masia urgu

A incuru de Michele Pinna e Daniela Masia Urgu

In custu primu cartulàriu amus publicadu calicunu de sos temas tratados in su Seminàriu de Filosofia Pràtica ammaniadu, in s’annualidade 2015, dae Michele Pinna e Daniela Masia Urgu,chi ant contivizadu fintzas s’editzione de custos materiales.
Sos argumentos tratados tzirant a campu a sos temas chi sighint: “Conosci te stesso”, “L’identità individuale e comunitaria”, “Noi e gli altri”, “Percorsi di filosofia critica”.